all right

all right adj.; adv.; exclamation /’ɔ:l’rait/ tốt; ổn; khỏe mạnh; được

all right

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "all right"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Huỳnh Minh Tâm
Guest
Nguyễn Huỳnh Minh Tâm

Anh ấy đã Ăn( All) 5 con heo roài(right) nên khỏe như heo z ^^

wpDiscuz