alert

alert /əˈlɜːrt/ a. tỉnh táo
# Try to stay alert while driving at night. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "alert"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

alert = a l e r t = anh(a) lấy(l) em(e) rồi(r) thì(t) anh nên có sự “tỉnh táo” đối với những người phụ nữ khác.hj

wpDiscuz