air

air /eə(r)/ n. không khí
# I like the fresh air in the countryside.

air

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "air"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Hà Nam
Guest

air đọc là /ea/ : có thể dựa vào phiên âm để chế thành: em ở trong ngôi nhà làm bằng không khí

Kim Anh
Guest

Anh Iêm(em) ta rơi tự do trong không khí.

# We can enjoy fresh air every early morning.

mrbig33bal
Guest

trung quốc đang rất E(air) ngại về bầu KHÔNG KHÍ đang bị ô nhiễm

Long Nguyễn
Guest

AI Ra đựng không khí vào túi bóng mang vào đây đi

rayedo
Guest

@ Anh bị ái (ai) rồi (r) thì nên hít chút không khí cho đỡ tủi :O!
# I like you when you actually breath the air

wpDiscuz