AiM

/eɪm/ (n) mục đích (v) ngắm

@AM ~ buổi sáng ~ đồng hồ; i giống hình cánh tay và nắm đấm; > Hình dung buổi sáng (AM) đồng hồ kêu inh ỏi, tức quá dùng tay (i) đấm bộp phát, đồng hồ vỡ làm đôi (AiM)

@/eɪm/ nghe như “em” > Ngồi ngắm em suốt mà chẳng biết chán :))

#aim to do something  /eɪm tə du ˈsʌmθɪŋ/ nhắm tới

#be aimed at doing  /bi eɪmd æt ˈduːɪŋ/ có tính mục đích

Comment ý tưởng của bạn...

8 Comments on "AiM"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Khôi Nguyên
Guest

aIm na ná aRm => mắt nhắm (aIm) đích, tay(aRm) dương cung lên bắn

Trần Tuyền
Guest

@ Khi  nhắm bắn mục tiêu, Anh phải Im lặng.

Hieu Si
Guest

thằng A đang ngắm con bé D. thằng B ngoài cạnh hỏi ” Ai (ai) zậy m(m) ?

:D

Hieu Si
Guest

2 a e đang ngắm bắn bia.
“a im lặng mà ngắm mục tiêu đi”

 

Brave Goo
Guest

em để ngắm

Yến
Guest

@E-m ; em ơi mục Đích sống của em là gì ?

Luc Binh
Guest

#It’s not my AIM to broke your ARM at 6 A.M.

nguyentanloc
Guest

“ngắm” Anh IM lìm trong lúc ngủ

wpDiscuz