agrarian

agrarian /əˈgreəriən/ a. thuộc về nghề nông; nông dân
# Agrarian people depend on the lunar calendar to care for their crops.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "agrarian"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
heomaptapbay
Guest

agrarian -> GR..RN

Làm NGHỀ NÔNG thì lúc nào cũng no nê Gà Rán Rượu Nho

wpDiscuz