again

again adv. /ə’gen/ lại; nữa; lần nữa

agian

# You should bye her agian because that is finally !

@  A _ GA_ IN :Anh- Gà  tưởng ngốc như con Ỉn vậy mà đã dựng lại được cơ nghiệp ( lại lần nưa)

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "again"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
TuTi Hi
Guest

@Ăn GÀ trong(in) quán LẠI vài lần nữa

Bồ Công Anh
Guest

Lại “ăn gian” nữa rồi

Yến
Guest

 @ A_ GA _ N : anh gàn em bỏ đi LẦN NỮA  :(

Trí Nguyễn
Guest

# see you again
@ A_gai_n: Anh Gài em Nữa rồi

wpDiscuz