after

after /ˈˈɑːftə(r)/ prep. sau; sau khi
# Let’s meet after 5. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "after"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Sống Khát Vọng
Guest

after -> áp tớ. Mấy bạn đừng áp tớ mà, tớ hứa sẽ chịu hình phạt sau! :D

wpDiscuz