afford

afford v. /ə’fɔ:d/ có thể; có đủ khả năng chi trả cái gì

image

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "afford"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Trần Tuyền
Guest

@Af Ford > À (Af) xe Ford à, tớ đủ khả năng mua được.

O'star Lee
Guest

#the fields afford enough fodder for the cattle

wpDiscuz