Affluent

Affluent (adj) /’æfluənt/: Giàu có

rich_businessman_by_paulh18

@Nó sợ ( AFraid) làm việc không thành thạo ( Fluent) thì sẽ không thể GIÀU CÓ.

# As society becomes more affluent in cast terms, time becomes more previous.

 

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz