Aerial

/ˈeəriəl/ (a) trên không

aerial

@ A E RI A L > Anh Em RuồI Ăn no căng rồi Lượn trên không ^^!
@ aero (phi thuyền) + ial (đuôi tính từ) > aerial là trên không, chuẩn con công luôn ^^!
@ ~ / air i ờ / > bay bay trên trời (air) thì gọi là cái gì nhờ (i ờ), à, là aerial ^^!
# The aero went for the aerial fight! (không chiến).

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "Aerial"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Quy Đào
Guest

/ˈeəriəl/ (a) trên không

@ anh em (ae) uống riệu( rial), tâm hồn bay bổng trên không
# Plane is a aerial means of transport.

Văn Trúc Huỳnh
Guest

anh em (ae) bộ đội trên không (láy máy bay) nhiều râu (ria) lắm ( l ).

Hieu Si
Guest

(Rial là dồng tiền của Iran). anh em (ae) búng đồng tiền Iran (Rial) lên không trung. ( trên không, trên trời, tuỳ theo ae có cách nhớ thôi) ^^

DINH HUU KHANH
Guest

@ Mang bột giặt ariel ra không trung để xuất khẩu cho người ngoài hành tinh.

Number 2901
Guest

@ A E R I A L > Anh Em Ruồi Ị, Ăn, Lượn ở trên không.

wpDiscuz