adult

adult /ˈædʌlt/ n. người lớn; người đã trưởng thành
# Each adult has to pay ten dollars to enter the museum. 

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "adult"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Qui Sinh
Guest

/e-đa/ Người lớn thường Ém (e) nỗi buồn vào trong để không bị ném đá (đa)

minuteminor
Guest

E đa => Người lớn E sợ rằng những đứa con của họ Đang đi lạc đường

Nguyễn Hà Nam
Guest

người quản lí (ADminister) của tôi có một người con trai đã trưởng thành từ tháng trước (ULTimo)

Vo Hoang An
Guest

Adults often is breaking promises !!! Are you sure?

wpDiscuz