ADmission

/ədˈmɪʃən/ (n) nhận, kết nạp

admissible
@ bị ăn đòn (ad) khi không hoàn thành nhiệm vụ (mission) được nhận, và sẽ ko được kết nạp vào tập đoàn mít nữa ^^!
# Her silence was taken as an admission of guilt.

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "ADmission"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phạm Tấn Tài
Guest

@ ad- admin, mission: nhiệm vụ: AD yêu cầu làm MISSION và hứa sẽ được KẾT NẠP

duyenng
Guest

Admission is allowing a person to join in an organization.

Fantastu
Guest

@Admission = ADM_SS_N

Anh ơi Đội Mũ lên thôi, trời Sắp Sửa Nắng rồi. Buổi lễ kết nạp năm nay thật khắc nghiệt quá đi!

wpDiscuz