adequate

adequate /ˈædɪkwət / a. đầy đủ
# Make sure that the lighting is adequate so that the guests can see what they are eating. 

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "adequate"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
heomaptapbay
Guest

adequate -> A dễ quá thể
A, đề thi dễ quá thể! Mình đã học bài đầy đủ rồi

Trần Tuyền
Guest

@~ / ai đi quết/

Cô giáo: làm bài cho đầy đủ, ai đi là bị quết 3 roi.

Xuan Hoa
Guest

a di quất ĐẦY ĐỦ 2 phát cho bõ tiền nhé

DINH HUU KHANH
Guest

@ Anh Rể quát em làm em không được chơi đầy đủ các trò chơi ở công viên.

wpDiscuz