address

address /əˈdres/ n. địa chỉ
# What is your address?

address

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "address"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Văn Bình
Guest

ad (add) + dress (váy)
 
người ta thêm vào chiếc váy địa chỉ nơi sản xuất

Ái Xuân
Guest

# What’s your address? It’s 277 Truong Chinh Street.

wpDiscuz