adapt

adapt v. /ə’dæpt/ tra; lắp vào v.

thay đổi để thích ứng/thích nghi, điều chỉnh

adapt

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "adapt"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
NhokCon
Guest

Ăn Da Phát triển (PT) da có khác. tự nhiên ăn xong da mình cũng thay đỏi thích hợp với môi trường như con tắc kè hoa vậy. Nhìn hình ảnh trên sẽ dễ liên tưởng hơn.~~

Brave Goo
Guest

lắp vào bậy là a đập tiêu luôn đó

lephuong
Guest

Mỗi lần mày KHÔNG THAY ĐỔI ĐỂ THÍCH ỨNG với hoàn cảnh,Anh sẽ cho ĐẬP vào mông một phát thật To

wpDiscuz