actually

actually adv. /’æktjuəli/ hiện nay; hiện tại

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "actually"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Trong Phamduc
Guest

actually//ˈæk tʃu‿əl i/thật ra
@ THẬT RA anh(a) cần(c) tua(tua) đi(lly)->xem đoạn quan trọng thôi, …

wpDiscuz