act

act n.; v. /ækt/ hành động; hành vi; cử chỉ; đối xử

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "act"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
quyen vampire
Guest

ai cũng nói sao nó hành động ác( ac)thế(t)

Phu Quach
Guest

Act = a c t —> “anh có thể”(a c t) “đối xử” tốt với em một chút được không.

wpDiscuz