acquire

acquire v. /ə’kwaiə/ dành được; đạt được; kiếm được

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "acquire"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
DINH HUU KHANH
Guest

@ Anh chị quí Rể vì nó kiếm được nhiều tiền.

Trần Tuyền
Guest

@~ ác quỉ ré

# Ác quỉ ré vang mỗi khi dành được, kiếm được  con mồi.

Vui Nhộn
Guest

(v): ặc!(ac) quái (quire) lạ sao nó đạt được, dành được điểm cao thế chứ?

caothai
Guest

Anh(a) cầm(c) chiếc bánh qui(qui) kiếm được mà khóc ré(re) lên…oa..oa

Ti vivu
Guest

A …q…r : anh quyết rồi là phải đạt được

wpDiscuz