acknowledge

acknowledge v. /ək’nɔlidʤ/ công nhận; thừa nhận

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz