acceptable

acceptable /əkˈseptəbl/ a. chấp nhận được; có thể cho phép
# Air pollution in the city had reached four times theacceptable levels.

acceptable

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "acceptable"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nam Giang Nguyen
Guest

Anh Chị (chấp nhận ) Cho Em làm Phép cái bàn này (table)

Akashi Satoro
Guest

@ CÓ THỂ CHO PHÉP ‘Ở’ đây ‘K’hông mất phí nhưng ‘SẼ’ ‘P’hải ‘THỞ’ ‘B’ằng ‘L’á cây ^^!

Ái Xuân
Guest

# It’s acceptable that you have made this mistake the first time, but don’t do that again!

wpDiscuz