ABoriginAL

/ˌæbəˈrɪdʒɪnəl/ (a) thuộc dân bản xứ Úc

aboriginal
@ AB origin AL > Anh Béo (ab) này nguyên gốc (origin) rất gầy, song do Ăn Lươn (AL) Úc nên béo ^^!
# His work is inspired by Aboriginal art.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "ABoriginAL"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hieu Si
Guest

Anh Bo (ab) có nguồn gốc là dân bản xứ Úc ( Quê quán của a bo là ở Úc cho dễ nhớ)

wpDiscuz