ability

ability/ability/(n):khả năng, năng lực

tải xuống (1)
2469181-man_of_steel

@ability= a b l t= ăn bơ lạc đạt thành thần!

#the superman had lost his ability to help people.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "ability"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Yến
Guest

@  A-BI-LI-TY : anh bí ăn liền tù tỳ – khả năng ăn uống siêu phàm ^^

wpDiscuz