abide

/o’baid/(verb):vẫn còn,tiếp tục,ở lại,kéo dài

images
# I swear this mistake would not abide anymore.

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "abide"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyen Phuong
Guest

a bị die ( abide) mà vẫn còn sống ak?

Thuỳ Dương
Guest

người thứ hai thấp hơn nên đánh trọng âm ở vần 2 :)

wpDiscuz